Nieuwsbrief dec 2019

 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2019

EEN     GROET      EN      GOEDE     WENS      VANUIT     INDIA

EN      VOORAL   DANK     U    WEL   :                  DHANYAVAD

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden

van Stichting Pater Vos India

    Zalig  Kerstfeest en een voorspoedig  2020

    voor u  en  uw dierbaren.

    Vrede en alle goeds!

 

Een jaar gaat snel voorbij. De krant staat vol nieuws en de TV brengt de wereld in de huiskamer. Stichting Pater Vos India gaat door op de ingeslagen weg. Westerse gebruiken verschillen met gebruiken in het verre India. Wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar is heel belangrijk.  Het werkgebied in Midden India heeft hulp nodig.  In overleg willen we als stichting meehelpen om de bevolking op een hoger plan brengen. Niet dat de Stichting dat bedenkt, maar door de vraag die de bevolking ons voorlegt. Helpt u mee?

Samen sterk! Samen kunnen we hun leven verbeteren.

DAAROM DANKEN WIJ U  WELDOENERS, DIE DIT MOGELIJK MAKEN!

Volgend jaar op  19  september 2020 bestaat onze stichting  25 jaar.

 Een Jubileum en u kunt daar getuige van zijn.

Prachtig dat de Stichting haar werk voortzet

De voorbereidingen voor het jubileum zijn al van start gegaan. Hoe, wat, waar, zijn de plannen?   

We zullen mensen missen die aan de wieg stonden van de oprichting. Zo is de eerste voorzitter Willem  Vergeer overleden en onlangs op 5 november overleed ook zijn vrouw Trees. Helaas moesten we ook afscheid nemen van onze  volgende  geliefde  voorzitter Henk Schulte.

Zij blijven dierbaar in onze herinnering

NIEUW BESTUURSLID

Mijn naam is Theo van der Steen, 67 jaar.

Ik ben getrouwd met Hanny en samen hebben we 4 dochters en 7 (bijna 8) kleinkinderen. Ik woon sinds 1986 in Schaijk. 40 jaar ben ik in diverse functies werkzaam geweest in de zorgsector. Daarnaast heb ik diverse bestuursfuncties  gehad en vrijwilligerswerk gedaan.

Bij de Nieuwjaarsduik van afgelopen jaar ontmoette ik Willemien, bestuurslid bij Stichting Pater Vos. Zij vroeg me of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie binnen de stichting.

Alvorens te besluiten  heb ik me laten informeren over  Stichting Pater Vos en ben ik in gesprek gegaan met het bestuur. Hierna was het voor mij duidelijk dat ik me, in welke functie dan ook , actief wil inzetten binnen de stichting. Mij spreekt erg aan dat we betrokken zijn op de armsten der armen en dat we hen ter plekke, via onze goede contacten ter plaatse, de juiste ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast was het hartverwarmend te zien met welk enthousiasme er binnen de stichting echt samen gewerkt wordt.

Het a.s. jubileumjaar is echt een moment om de doelstelling van Stichting Pater Vos nog eens extra te benadrukken. We zullen elkaar zeker,  op welke wijze dan ook,  ontmoeten.

 TINY  VOS   EN   INDIA

Het mag gezegd worden: Tiny Vos is de grote inspirator voor onze Stichting Pater Vos India. Toen Pater Martien Vos in 1991 zijn jubileum vierde van 50 jaar priester/missionaris was Tiny van de partij en bracht het samengebrachte cadeau van Schaijk naar India.  Dat maakte zulke grote indruk. Tiny werd gegrepen door wat hij daar zag, meemaakte, voelde. Sindsdien bepaalt Midden-India met de mensen daar zijn leven. 21 Keer bezocht hij die streek, soms alleen, soms met kennissen, warm gemaakt door Tiny  om mee te gaan.

 

Elke keer gaat hij  ook even naar het graf van zijn oom Pater Vos en het graf van zijn goede vriend Fr. Julius Kujur.

Dit jaar vierde Tiny Vos zijn 80e verjaardag.

Hij nodigde naast familie en vrienden ook de Indiase  Fr. Sudhir Bara uit, zijn grote stimulator.

Want…

Klein begonnen vond Tiny medemensen, die met hem mee gingen denken: Hoe helpen wij die arme bevolking van de streek Ginabahar – Kunkuri – Raigarh. Hij vond hen en samen werd Stichting Pater Vos India gevormd en dat al bijna  25 jaar.

Tiny, nogmaals PROFICIAT en blijf in touw voor jouw mensen in India.

Fr. Sudhir was ook aanwezig op de Bingo-middag in de Phoenix.

De opbrengst was €  1.278,95, die hij kon  meenemen naar India voor het waterproject.

NIEUWJAARSDUIK 1 JANUARI 2019

Het was nog even onzeker of de Nieuwjaarsduik in Schaijk  wel door zou gaan Er was weinig water in de vijver op Camping Hartje Groen. Maar de regenbuien brachten genoeg en Joep en Alice, de beheerders van de camping organiseerden, de Unoxmutsen en de erwtensoep werden besteld en MOV zorgde voor hulp in de keuken. De Moeslandse Hofkapel zorgde voor de muzikale ondersteuning en het werd een fantastische happening. Afgevaardigden van de winnende carnavals-wagenbouwers deden de aftrap gevolgd door een grote groep  jong  en oud.  Het sponsorgeld zou later in het jaar verdeeld worden onder 4 Schaijkse organisaties voor ontwikkelings-werk. (lees verder in deze Nieuwsbrief over de verdeling)

NIEUWJAARSDUIK

BISSCHOPPEN  UIT INDIA  OP BEZOEK

In september 2019 waren de Bisschoppen uit India uitgenodigd om naar Rome te komen op bezoek bij Paus Franciscus en hun bevindingen op papier mee te brengen. Van 5 tot 16 september waren de Bisschoppen van Noord en Midden-India uitgenodigd en later de overige Bisschoppen van India.

Bisschop Paul Toppo uit Raigarh (onder)  en Bisschop  Emmanuel Kerketta (foto boven) uit Kunkuri behoorden tot die eerste groep uit de deelstaat Chhattisgarh (het werkgebied van onze stichting). Tijdig van te voren kregen wij  bericht dat beide bisschoppen ook graag  even Schaijk wilden bezoeken om te danken.

Bisschop Paul Toppo 

kwam op  17 september naar Schaijk na zijn bezoek aan Rome en Aken. Het was een prettig weerzien. Op de eerste avond kwam zijn vraag:

Project: Bouw hostel (internaat) als verdieping op de school.

In de eerste de beste bestuursvergadering  zou het besproken  worden. Resultaat:  onze stichting gaat dit project financieren. De bouwkosten bedragen € 22.670,00

Bisschop Emmanuel Kerketta arriveerde  op 20 september in Schaijk  Na de viering op zondagmorgen sprak deze bisschop een woord van dank  voor de financiële steun aan beide bisdommen. De volgende morgen werd een bezoek gebracht aan KinderMissionswerk ‘Die Sternsinger’  en aan Missio in Aken om projecten te bespreken.

De geplande vergadering met afgevaardigden van Bestuur en Raad van Advies van onze stichting was een goed middel om elkaar nog beter te leren kennen.

Gerealiseerde projecten werden besproken en vooral het besef dat de manier van werken  nu verder ging op de ingeslagen weg. Ook hierbij kwam een nieuw project ter sprake.

Plaatsen van computers  voor jongeren de kosten bedragen € 4.000,00

PATER VOS WANDELTOCHT 14 oktober 2019

Al vroeg was het startbureau in zaal Nieuw Schaijk ingericht en bemand  door  Wandel-sportvereniging Ons Genoegen, verwezen  verkeersregelaars de wandelaars naar de parkeerplaatsen alvorens zij van start konden gaan. Gelukkig was het droog en gezond wandelweer. Intussen werd de pauzeplaats bij het Moeschakamp klaar gemaakt, werd koffie/thee gezet, soep warm gemaakt en broodjes belegd.    

De appels van Jonkergouw en de tractatie van MOV stonden klaar om uitgedeeld te worden, evenals de gesponsorde middelen voor deze dag.

Gertwin Vissers had  zijn apparatuur al klaar staan onder de luifel van sponsor  Van Tilburg modezaken.

Hij zong en peelde  de lucht open.

De sfeer was prima en de wandelaars genoten!

343 wandelaars, Wandelsportvereniging Ons enoegen, de sponsors  en  ieder, die aan deze dag heeft bijgedragen: Heel hartelijk dank.

De ontvangen € 1.600,= komen ten goede aan projecten voor India

WANDELTOCHT

 

 BIJDRAGE VAN  STICHTING  M.O.V.   EN   ANDEREN

Stichting Missie Ontwikkeling en Vrede deelde van binnengekomen bedragen voor ontwikkelingssamenwerking. Een bron was de Nieuwjaarsduik evenals de MOV-fietstocht. Onze stichting mocht het bedrag van € 1.500,-- ontvangen. Heel hartelijk dank! Het hele bedrag wordt ingezet voor de projecten.

NIEUWE SCHOOLBANKEN VOOR GHARGHODA

In november kregen we bericht dat de bankjes geleverd zijn voor de basisschool kinderen. Deze zijn gedoneerd door Stichting Happy New Life  en St. Pater Vos India. Op deze foto is te zien, dat ze al  in gebruik genomen zijn. Leerlingen  vertelden dat ze er heel gelukkig mee zijn.

 

Andere bijdragen kwamen  van mensen, die onze stichting een warm hart toedragen. Meerdere keren per jaar worden bedragen overgemaakt. Ook schenkingen  in de vorm van een  erfenis na overlijden. Dit soort van donatie is vrij van belasting, omdat Stichting Pater Vos India een ANBI status heeft.

DONATEUR WORDEN

 

Wilt u meer weten over belastingvrij doneren, vraag onze penning-meester Nico Brands Tel. 0486-46 20 77 of Email: nlbrands@home.nl

PROJECTEN

Het doel van Stichting Pater Vos India is de arme bevolking  in  de districten Jashpur en Raigarh in India te helpen. Dit gebeurt door te luisteren naar hun vragen. Zoals opgenomen in deze projecten:

Project  Lerarenverblijf  Gharghoda Samen met

Wilde Ganzen en St. Happy New Life                                       € 31.081,05

Project                 Boorput Baspatra                                         €   2.287,50

Project                 Schoolbanken Gharghoda                         

                             Samen met Stichting Happy New Life          €   2.300,00

Project                 Boorput Bisringa en Khamhar                       €   5.988,00

Project                 Boorput Dharamjaigarh                                €   3.280,00

Project                 Installatie computers Jongeren                    €   4.000,00

Project                 Bouw jongens internaat  Bairdih                  € 22.670,00

HELPT U MEE????

Ook uw bijdrage kan naar:  Rekening nr.:    NL42RABO 0146.337.573

t.n.v.  Stichting Pater Vos India                                               Schaijk

Graag zouden wij uw mailadres ontvangen, zodat we u in de toekomst via de email informatie kunnen verstrekken,  o.a.  over  het  jubileum.      

U kunt dit doen d.m.v. een mail te sturen naar ons bestuurslid Willemien van  den Brand.    wvdbrand63@gmail.com                  .

Bestuur : Nico Brands, Tiny van den Bogaart, Tiny Vos,

Jeanne Brands, Willemien van den Brand en (nieuw) Theo van der Steen

Raad van Advies:  Alda Lange,  Wim van Druten, Ingrid van de Burgt,

Coby Lange, Huub Stoltz en Henri van Hout