BINGOMIDDAG IN PHOENIX

Dit jaar 2024 zal de Bingo-middag

op maandagmiddag 9 juli in Dorpshuis 

De Phoenix te Schaijk plaatsvinden, hopelijk zal het weer een mooi bedrag opleveren voor de Stichting.

Dank hiervoor!

🙂

MET MOOIE PRIJZEN DIE ZE GESPONSORD KRIJGEN VAN DE ONDERNEMERS UIT SCHAIJK

DE OPBRENGST IS VOOR ONZE MEDEMENS IN INDIA

HELAAS KON HET 2020 NIET DOORGANG VINDEN IVM CORONA.


Inmiddels heeft Tiny hulp van diverse vrijwilligers en kan de Bingo weer jaarlijks doorgang vinden. Maandagmiddag 9 juli zal de volgende Bingo zijn.

TINY VOS EN wijlen DOORTJE BEKKERS ZORGDEN JAREN VOOR EEN MOOIE BINGO-MIDDAG IN DE PHOENIX IN SCHAIJK

FILM UIT 2015

MET DANK AAN LANDERDTV EN WEBTV.

unsplash